Laguppställning Bulls

Lagledare: Örjan Lindroth
Choach: Janne Grönberg, Stig Salming
Materialare: Ulf Svensson,
Niklas Gunnarsson, Kalle Andersson
Massör: Mikael Wahlberg

1. Östen Sundberg
2. Kristian Berglin
3. Thomas Engman
5. Kent Persson
6. Anders Ojamäe
7. Andreas Strömberg
8. Christer Muhr
9. Peter Jakobsson
10. Anders Karlsson
11. Johan Palmgren
12. Jimmy Lindström
13. Kristian Halonen

14. Pär Björn
'15. Stefan Björn
16 Andreas Eriksson
17. Per O Dybeck
18. Stefan Wännström
19. Lars Wännström
21. Fredrik Sandsten
22. Fredrik Bolme
23. Roberth Pethman Estliden
24. Klas Abrahamsson
25. Danne Köningsson
33. Hasse Ahltin

AUKTIONER